Duomenų bazės: SQLite

SQLite yra reliacinė duomenų bazių valdymo sistema. SQLite yra C kalba parašyta biblioteka, sukurianti duomenų bazę faile. Duomenys valdomi naudojant SQL (realizuotas SQL 92 standartas). C biblioteką parašė D. Richard Hipp. SQLite nėra duomenų bazių serveris.