Rivilė

Buhalterinės apskaitos programa “Rivilė – SOLO” – tai apskaitos sistema smulkiajam verslui, apimanti buhalterinę, finansinę ir verslo valdymo apskaitą. Ji turi įprastas grafinės Windows terpės “interfeiso” galimybes, o Kliento/Serverio (Client/Server-SQL) technologija bei tranzakcijų mechanizmas užtikrina duomenų patikimumą ir stabilumą.

Programa “Rivilė – SOLO” pritaikyta Lietuvos vartotojui.

Sistemoje “Rivilė – SOLO” galima matyti įmonės (visos įmonės, įmonės padalinio) balansą iš karto po ūkinės operacijos patvirtinimo. Taip pat vartotojas gali bet kada surasti tą pirminę operaciją, kuri ir suformavo įrašą įmonės balanse (didžiojoje knygoje), t.y. atsekti tiek ūkinės operacijos sąskaitų korespondencijas, tiek ir kokia ūkinė operacija buvo pagrindu tam tikrai korespondencijai.

Buhalterinės apskaitos sistemoje “Rivilė – SOLO” vartotojas gali pats (be programuotojo pagalbos) papildyti ekrano laukus savais laukais, kur būtų vedama papildoma informacija.