Didžiausios ir mažiausios kainos aukcionai

  • Didžiausios ir žemiausios kainos aukcionai

Dar kartais randamas aukcionų skirstymas į didžiausios kainos ir mažiausios kainos. Aukcionas didžiausios kainos siūlymui vykdomas tuomet, kai pardavėjas siekia parduoti savo prekę ir už ją siūloma didžiausia kaina. Aukcionas žemiausios kainos (angl. procurement auction) pasiūlymui yra vykdomas tarp įmonių, tarpusavyje konkuruojančių, kuri pasiūlys žemesnę kainą už prekę ar paslaugą. Šis modelis dažniausiai naudojamas pramonėje, kuri siūlo individualizuotus, perdirbtus, riboto galiojimo produktus, seniau pagamintus ir pan., kuriuos būtų sunku užsisakyti katalogu.

Šaltiniai:

Vikipedija.lt