Pirmos ir antros kainos aukcionas

  • Pirmos kainos ir antros kainos aukcionai

Pirmos kainos (angl. first-price) aukcione laimėjęs dalyvis moka didžiausią pasiūlytą kainą. Antros kainos (angl. second-price) aukcione laimėjęs dalyvis moka antrą didžiausią pasiūlytą kainą. Gali iškilti klausimas: kam pardavėjui rengti antros kainos aukcioną? Tam kad priverstų aukciono dalyvius aukščiau kelti kainą. Tai psichologinis aspektas, dalyvis pirmos kainos aukcione nenori aukštai kelti kainos žinodamas, kad laimėjus teks pačiam ją sumokėti. Tuo tarpu antros kainos aukcione dalyvio neįpareigoja jo paties nustatyta kaina, todėl jis siūlo žymiai aukštesnę kainą.

Pasaulyje populiariausi pirmos kainos tradiciniai aukcionai, tačiau elektroniniuose aukcionuose dažnai rengiami antros kainos aukcionai. Antros kainos aukcionas dar dažnai vadinamas Vickrey aukcionu.

Šaltiniai:

Vikipedija.lt